koks - November 12th, 2017 [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

November 12th, 2017

[Nov. 12th, 2017|01:59 pm]
Bija patīkami vakar iet garām lāpu gājienam Jēkabpilī. Vienīgi tās rindas tomēr tādas pašķidras. Padzirdēju, ka katram bijis jāpērk savu lāpu nevis kā pagājušogad, kad pašvaldība izmaksāja. Laikam jaunā tualete izsūca visus resursus...
link7 comments|post comment

[Nov. 12th, 2017|02:03 pm]
Pēc sarunām ar tēvu par kino sapratu vēl vairāk, ka man filmās patīk, ka lietas tiek rādītas kādas tās ir - ar asinīm, ķiškām, emocionālu pārdzīvojumu, neērtām situācijām... Tādas filmas un TV arī vairāk sanāk skatīties. Nevis tā, ka viss tiek notušēts, lai "neieietu pārāk dziļi". Nevaru arī pārmest tiem, kas negrib pārāk atklātas ainas, bet tomēr grib trilleri - kādam varbūt arī dzīvē tā visa pietiek.
link2 comments|post comment

navigation
[ viewing | November 12th, 2017 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]