koks - October 17th, 2017 [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

October 17th, 2017

Psychotic not insane [Oct. 17th, 2017|02:43 pm]
Natural Born Killers. Biju jau redzējis, bet nesen divos piegājienos noskatījos atkal. Kaut kā visu laiku biju iedomājies, ka tā ir R. Rodriguez filma un, kad beidzot paskatījos Imdb un ieraudzīju Oliver Stone sajutos kaut kā nepieklājīgi.

Nepatika pret T.V. kultūru un masu medijiem, to parodēšana apvienojumā ar divu masu slepkavu mīlasstāstu un poētiskām personībām ir interesants savienojums, kas arī visai labi šajā kontekstā iet kopā un viens otru papildina. Mani fascinē tie dažādie formāti no kādiem filma salikta (visam pa vidu dokumentālais stils, ģimenes komēdija, utt) un iekrita acīs dažādi sīkumi, piemēram, kā projicēti vārdi uz cilvēkiem ainā indiāņa mājā un dažu frāžu atkārtošana otreiz vai palēnināšana. Vizuāli ļoti baudāma filma. Gribas vilkt paralēles ar Kill Bill un nav jau nekāds brīnums, jo stāstu sarakstījis tas pats Tarantino ar idejām par būšanu slepkavam no dzimšanas un psihopātisko skatu uz dzīvi. Interesanti, ka sākumā Mickey lomai esot kandidējis Michael Madsen (Donnie Brasco, Reservoir Dogs), bet beigās esot gribējuši ne tik "brutālu" aktieri un izvēlējušies W. Harrelson.

L. Cohen mūzika ļoti labi iederējās.

Natural Born Killers

Natural Born Killers
link2 comments|post comment

navigation
[ viewing | October 17th, 2017 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]