koks - August 24th, 2017 [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

August 24th, 2017

[Aug. 24th, 2017|05:39 pm]
Vakar intereses pēc paskatījos, kas ir LV interneta populārākās lapas. Par to, kam jābūt pirmajā pieciniekā man aptuveni bija pareizs priekšstats, bet likās, ka draugiem.lv būs augstāk. Izskatās, ka vispār pēdējo gadu laikā strauji zaudē savu popularitāti (kāds pārsteigums!).

some diagrams shit

http://www.gemius.lv/all-reader-news/interneta-lapu-top-25-maija-2017.html
link2 comments|post comment

navigation
[ viewing | August 24th, 2017 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]