koks - August 7th, 2017 [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

August 7th, 2017

[Aug. 7th, 2017|07:11 pm]
Esmu jau kādu laiku kārtīgi uzkāries uz šī izpildītāja. Kanādiešiem tiešām padodas taisīt sapņainu synthpopu. Naktsmūzika, kas pamazām ievelk sevī.

Pēdējais singls.

https://www.youtube.com/watch?v=bQt9afKvh3U

Un kaut kas vecāks.

https://www.youtube.com/watch?v=mhwuSdgfpHs

Sastāvs nedaudz pārklājas ar Austru.

TRUST
link5 comments|post comment

[Aug. 7th, 2017|07:18 pm]
Jauna darbistaba. Šobrīd jau vispār tiešām pēc kaut kā izskatās un viegli savedama kārtībā. Bildēšanai gan pašlaik vēl nebūs draudzīga. :)
linkpost comment

[Aug. 7th, 2017|07:19 pm]
Viena no patīkamākajām sajūtam dzīvē man šķiet klikšķis, kad sajūti, ka ir levelaps un kādā jomā klāt ir nākamais līmenis. Būs biežāk jāņem atvaļinājumi.
linkpost comment

[Aug. 7th, 2017|08:28 pm]
Episka sērija Troņu spēlēm. Konfekte. Sen nebija tik labas kara ainas redzētas.
linkpost comment

navigation
[ viewing | August 7th, 2017 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]