koks - May 28th, 2017 [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

May 28th, 2017

[May. 28th, 2017|05:18 pm]
Jancīgā Gnome3 memory leak bug'a dēļ, kurš pastāvīgi pēdējā laikā uzkar manu datoru, mans linux installs tagad ir paralizēts, jo uzkārās apdeita vidū un tā kā slinkums tagad to problēmu risināt, tad būs pārmaiņas pēc jāpieķeras pie sava dual bootojamā Windows un jāpaskatās, kas jauns Windows saulē. Vispār reizēm ir derīgi pamainīt vides, vienmēr var kaut ko jaunu iemācīties, tāda ir mana domāšana.
linkpost comment

navigation
[ viewing | May 28th, 2017 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]