koks - April 5th, 2017 [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

April 5th, 2017

[Apr. 5th, 2017|03:20 pm]
[music |Altar of Plagues - Neptune is Dead]

Mūzikas ēdienkartē pēdējā laikā samērā daudz Altar of Plagues. Pēdējo gadu vairāk velk uz progresīvāku melnmetālu - Enslaved, Ihsahn, Altar of Plagues.

Vēl sāku skatīties Suits. Dalītas emocijas, bet kopumā pietiekami interesanti, lai noskatītos vairāk kā tikai pilot. Kas nepatīk ir tas popsīgais stils, visa parādīšana "prikolīgi" un daži tēli ir ļoti stereotipiski. Gribas salīdzināt ar vēlvienu advokātseriālu Better Call Saul, kur bija vairāk drāmas un, manuprāt, tādos seriālos vajag parādīt vairāk dziļākas emocijas un to, kas notiek "zem pārsega", bet varbūt tas ir tikai manas personīgās gaumes jautājums. Laikam jau, ka es neesmu gluži Suits mērķauditorija. Tāpat kā The Vampire Diaries un Prison Break.

Vakar savā īpašumā ieguvu Kroulija "The Book of the Law", beidzot būs iespēja iepazīties ar kaut ko telēmisku padziļinātāk. Labi, ka ir transkripcija, jo ieskenētajā oriģinālo rakstu daļā Kroulija rokraksts izskatās slikti salasāms.

. . .
linkpost comment

navigation
[ viewing | April 5th, 2017 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]