koks - March 24th, 2017 [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

March 24th, 2017

[Mar. 24th, 2017|12:34 am]
[music |Summoning - Northward]

Mazāk gribas rakstīt cibā. Vispār es to uzskatu par sliktu zīmi, jo neko jau labāku es nedaru...

Breaking Bad. Noskatījos visas sezonas. Pēdējo vispār vairāk tā... pārtinot. Vispār visai laba, bet nogurdinoša skatāmviela. Pēc tā, ko iepriekš biju dzirdējis likās, ka būs daudz vieglāk viss un tā pa virsu, bet nekā - visnotaļ smeldzīgi kopumā.

Un tagad seriālu atkarību turpinu ar Better Call Saul. Vispār man sākums vislabāk patika. Man patiktu ja viss seriāls būtu aptuveni kā pirmās 2 sērijas... Grūti paskaidrot, kas tajās bija tāds. Īstenībā jocīgi, bet tās sērijas man atgādina par Fargo pirmo sezonu. Vismaz daļēji.

Vispār es kļūstu arvien garlaicīgāks, bet gandrīz neviens nedara neko lietas labā. Vabūt tikai Sauls.
linkpost comment

navigation
[ viewing | March 24th, 2017 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]