koks - March 8th, 2017 [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

March 8th, 2017

[Mar. 8th, 2017|09:09 pm]
Es neesmu anime vai manga piekritējs un neorientējos tajos, bet man bija tas gods noskatīties samērā nesen iznākušo "GANTZ:O" un jāatzīst, ka salīdzinoši ar GANTZ seriālu šķiet visai bezjēdzīgs. Vispār nekāda psiholoģiskā dziļuma, interesantu dialogu vai situāciju, tikai pliks action un daudz pupu kratīšanās. Zem grādiem gan bija izklaidējoši paskatīties... un paņirgāties.

https://www.youtube.com/watch?v=GUreI-H0lBA
linkpost comment

navigation
[ viewing | March 8th, 2017 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]