koks - January 31st, 2017 [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

January 31st, 2017

[Jan. 31st, 2017|02:29 am]
Steam on linux secinājumi un pārdomas.

Pirmais - neērti tas, ka steamā nevar normāli lejupielādēt spēles, kas paredzētas citai platformai, manā gadījumā precīzāk - windows. Būtu ērti, ja varētu tās nolejupielādēt ar steam un tad spēlēt ar wine. It kā varot kaut kā caur command line, bet tas izklausījās laikietilpīgi atrast, kur tur vispār tikt klāt. Taču izmantot steam caur wine šajā ziņā ir ok, bet tas darbojas daudz neefektīvāk, lejupielāde ir krietni ilgāka.

Ar steam caur wine nekas labs man tur nesanāca, mana sistēma nav pārāk optimizēta, bet vismaz videokartes draiveri ir salikti kā nākas taču par spīti tam viss darbojās ievērojami sliktāk kā uz windows (nu ne negaidīti, bet es cerēju tomēr, ka būs labāk). Normāli var paspēlēt tikai reāli vecas spēles vai arī ne tik vecas, bet uz zemiem settingiem.

Native steam uz linux - diez ko daudz jau spēļu nav atrodams (nu tādu, kuras man interesētu spēlēt), bet Dota 2 bija tā... pasūdīgi, bet spēlēt jau varētu teikt, ka var. CS:GO gāja visai sakarīgi, bet man šķiet, ka Valves spēles vispār ir stipri optimizētas un nav prasīgas pret sistēmu.

Bija doma varbūt ieinstalēt steam os, bet sapratu, ka tik dziļi negribas līst.
link4 comments|post comment

navigation
[ viewing | January 31st, 2017 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]