koks - January 28th, 2017 [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

January 28th, 2017

[Jan. 28th, 2017|12:10 am]
Rogue One iespaidi (spoileri!):
-visu caurvijoša elegance
-baudāmas action ainas
-patīkami nesterotipisks un interesants protagonists
-veselīgs nāvju līdzsvars - arī protagonista pusē daudzi mirst (neskaitot arī pašu galveno protagonistu!)
-dzirdēt "I got a bad feeling about this" no robota ir lieliski
-Dārta Veidera ainas bija lieliskas - "Dont choke on your own ambition"
-pat nenāk prātā nekas slikts, ko minēt
linkpost comment

navigation
[ viewing | January 28th, 2017 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]