koks - January 16th, 2016 [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

January 16th, 2016

[Jan. 16th, 2016|09:28 am]
Gatavojoties šim visam tikumības ērgļa uzlidojumam un arābu/mongoļu/tatāru jūgam es jau sāku dedzināt grāmatas un plēšu pa lapai no latviešu-angļu vārdnīcas un katrā lapā pa vārdam iekrīt acīs: sēklnnesīgs.. sēras... siernīca.. simbolisms... hmm, uz tādas dziļās bezmiega delīrija domas pasitās.
linkpost comment

[Jan. 16th, 2016|10:08 pm]
Ieteikums mazohistiem: uz aukstuma sabojātas, asiņainas roku ādas laist virsū karstu ūdeni. Baigi labi.
link8 comments|post comment

[Jan. 16th, 2016|10:57 pm]
Skatīties The Grand Budapest Hotel vai nē? Hmm.

Un labi, ka esam tiešām tā arī neesmu izlēmis skatīties On The Road, par cik grāmata man ir viena no mīļākajām vispār un filma ne tuvu neizskatās tik laba. Treileris un jau tikai padsmit minūtes, ko no filmas redzēju man atstāja nedaudz sāļu garšu mutē.
link14 comments|post comment

navigation
[ viewing | January 16th, 2016 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]