koks - October 13th, 2014 [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

October 13th, 2014

Twin Peaks rudens vakaros. [Oct. 13th, 2014|09:41 pm]
[music |Julee Cruise - Nightingale]

Varētu kāds par godu Twin Peaks gaidāmajai trešajai atnākšanai taisīt TP vakarus - piem. katru pirmdienas vakaru pa sērijai pie vīna glāzes, karstās šokolādes vai/un pie.. hmm... ūdenspīpes. Gribas skatīties vēlreiz, bet negribas vienam pašam un tajā pašā laikā pašam negribas neko tādu rīkot, man arī ir tikai maziņš 17 collu monitors, kas ne tuvu nav labākais variants filmu skatīšanai.

https://www.youtube.com/watch?v=sKFcACtM_q4
link1 comment|post comment

navigation
[ viewing | October 13th, 2014 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]