koks - July 11th, 2014 [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

July 11th, 2014

Adresāts nezināms [Jul. 11th, 2014|01:46 pm]
kam intū mai vorld.
linkpost comment

[Jul. 11th, 2014|01:47 pm]
Es neatrodos ne še, ne tur, ne pie ornitologa ne kūtsaugšā, bet manas zeķes vēljoprojām karājas uz tavām ausīm. Kā tas var būt mr Mārsil Siļonkij? Opa hoppa bambīno hujeļi?
linkpost comment

[Jul. 11th, 2014|01:52 pm]
Vispār ūdenspeipe sen nebija peipēta un tā bija diezgan sakarīga ūdenspīpe. Un sarunas. Mans viedoklis klusē. Bet kamēr tas klusē tikmēr otrā pusē tas jau tāpat izveidojas indivīda prātā pēc indivīda percepcijas un spriešanas spējām un pieejamās informācijas. Un tagad es negribu rēķināt cik stundās es ko varu izdarīt, ja? Un šo to var rēķināt tikai cibas ierakstos nevis stundās.
linkpost comment

navigation
[ viewing | July 11th, 2014 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]