koks - June 13th, 2014 [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

June 13th, 2014

[Jun. 13th, 2014|09:33 am]
Vispār jau, dārgie draugi, lieta ir tāda, ka:

https://www.youtube.com/watch?v=zqeL72_V0Es ( man prātā tikai viņa - piektdiena )

gluži tāpat kā:

https://www.youtube.com/watch?v=kfVsfOSbJY0 ( centies nenojūgties )

dzied par piektdienu.

Vispār tai dziesmai nosaukumā vajadzētu ielikt pareizajā vietā domuzīmi un tad būtu precīzāk: Rebecca - black friday.
linkpost comment

Neurosis - Through silver In Blood [Jun. 13th, 2014|09:59 am]
https://www.youtube.com/watch?v=7rAIK4sAQEM

Smieklīgi, ka man reiz šķita, ka šajā dziesmā tiek dziedāts "Waste no promise to thief", kur oriģināli ir "Windstorm promised The teeth strained". Man patīk mans variants labāk :D
linkpost comment

[Jun. 13th, 2014|11:36 am]
Dr. King Schultz: You sure that's him?
Django: Yeah
Dr. King Schultz: Positive?
Django: I don't know
Dr. King Schultz: You don't know if your're positive?
Django: I don't know what positive mean
Dr. King Schultz: It means you're sure
Django: Yes
Dr. King Schultz: Yes what?
Django: Yes, I'm sure that's Ellis Brittle
Django: I'm positive he dead.

Patīk šitais dialogs no Django Unchained. "I am positive he's dead." Kaut kā baigi palicis atmiņā no filmas.
linkpost comment

navigation
[ viewing | June 13th, 2014 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]