koks - April 24th, 2014 [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

April 24th, 2014

[Apr. 24th, 2014|08:17 am]
Arī šorīt Florence + the Machine.

Un cik labi bija padzīvoties pa laukiem dažas dienas, Rīga ir nogurdinoša ar saviem trokšņiem un nemitīgo kustību. Lauku ainavas..
linkpost comment

[Apr. 24th, 2014|04:24 pm]
Lieldienu lielgabals. Dienas prieki.
linkpost comment

navigation
[ viewing | April 24th, 2014 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]