koks - February 28th, 2014 [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

February 28th, 2014

[Feb. 28th, 2014|08:18 pm]
Esmu piektdienā un kaut kā uz ceļiem ierāpojis arī atvaļinājumā.

Man ir
Rebecca Black - Friday
Budweiser Budvar (nav ne vismazākās nojausmas kā tas garšo, izņemot, ka lāgeris)
Vikings S02E01
Deguns
Kefīra traips uz biksēm
Problēmas
Pesimisms
Muļķība
un internets.
linkpost comment

[Feb. 28th, 2014|08:26 pm]
Ratstyle = Deathrock? Varbūt kādas pancīgākas žurkas stils.
linkpost comment

navigation
[ viewing | February 28th, 2014 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]