koks - October 25th, 2013 [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

October 25th, 2013

[Oct. 25th, 2013|10:36 pm]
Uzliku šovakar Elend un aizdomājos par franču mūziku. Esmu dzirdējis viedokli, ka uz ko gan tie varžēdāji ir spējīgi un tādā garā, pat no cilvēkiem, kuru viedoklis man citādi šķiet diezgan pamatots un cienījams. Bet nez, es zinu vairākas franču mūzikas apvienības, kuras man šķiet visai unikālas un visādā ziņā kvalitatīvas, kas man pierāda teši pretējo - franči ne tikai "tur līdzi", bet viņiem ir arī sava unikāla izjūta, ko citu tautu mūzikā neatrast. Tie franči, ko es zinu, ir psihi, kaislīgi sapņotāji, kas apcer Pasaules Galu un zin, ko nozīmē īsta Elle un laba mūzika. Deathspell Omega, Blut Aus Nord, Elend, Gojira, Die Form - Kas uz doto brīdi nāk prātā.
link4 comments|post comment

navigation
[ viewing | October 25th, 2013 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]