koks - July 15th, 2013 [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

July 15th, 2013

[Jul. 15th, 2013|08:00 pm]
Man nepatīk, ka es rāku makstīt.. tikai sviestus.

Bet vispār, pirmā diena darbā pēc atvaļinājuma bija laba. Jūtos arī tiešām reāli atpūties un apmierināts ar brīvē pavadīto laiku.

Bet vēljoprojām manas smadzenes masīvi ēd Mana Nepilngadīgā Nāve un drusciņ piedāvā arī Maziem Smirdīgiem Kociņiem kaut ko uzkost.

Bet dzīve taču tomēr nav skaista vai ne? khe khem...
linkpost comment

navigation
[ viewing | July 15th, 2013 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]