koks - June 23rd, 2013 [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

June 23rd, 2013

[Jun. 23rd, 2013|08:47 pm]
Vau, vau. Es esmu nekreatīvs. Man trūkst kreatīvās, radošās jaudas. Gribētos to mainīt... Vai arī drīzāk - gribētos, lai tā nav.

Pēc konkrēta daudzuma alus un konkrētas muzikālas narkotikas gribas izdarīt kaut ko spontānu - uzrakstīt kādam cilvēkam ar kuru sen nav runāts - proti ne bez iemesla tā, bet nē. Es negribu īsti pat tā, nezinu kāpēc. Varbūt es jūtos pārāk neērti par pagātni, varbūt es baidos būt nesaprasts, varbūt es vienkārši gribu sevi pamocīt, varbūt visi trīs kopā. Jebkurā gadījumā - es jūtos neērti par pagātni. Jūtos smagi neadekvāti novērtējis situāciju, jūtos vienkārši bijis stulbs (bet kad gan es neesmu tāds bijis, haha), jūtos samulsis. Es jau neko es tikai tā. Es tikai gribu pēc iespējas vairāk bonusus šai dzivei. Es tikai nesaprotu, ko Tu par to visu domā...
link2 comments|post comment

navigation
[ viewing | June 23rd, 2013 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]