koks - June 3rd, 2013 [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

June 3rd, 2013

Swans, Swans, Swans brauciet uz Latviju vēlreiz. [Jun. 3rd, 2013|10:30 am]
[music |Swans - The Great Annihilator]

Albums, ko var klausīties atkal un atkal: Swans - The Great Annihilator. Šo albumu es laikam dalītu 3 daļās.. Ir dziesmas kā Mind/Body/Light/Sound, Telepathy, Where Does a Body End, kuras man šķiet tādas samērā nomierinošas dziesmas, pie kuram jumts paliek uz vietas. Tad ir otrā daļa, kura iekļautu Alcohol The Seed, Killing for Company, kuras.. nezinu, gan diezgan personīgu asociāciju dēļ, gan ne tik tikai man raksturīgu asociāciju dēļ man šķiet diezgan jumtu noraujošas pie konkrētā noskaņojuma. Trešā daļa.. tās ir dziesmas, kurās galvenokārt dzied Jarboe un to, šķiet var dalīt divās daļās - nepatīk, patīk. Tās, kuras patīk ir vairāk tā - var klausīties, neslēdzu prom, kad klausos visu albumu, bet otra daļa - pē.

Lietaino dienu mūzika. Neuzbāzīga, mierīga, bet tajā pašā laikā ar diezgan intensīvu un tumšu noskaņu vietām.
linkpost comment

[Jun. 3rd, 2013|03:27 pm]
Kas ir visiem šitiem feisbukiem un twitteriem, ka piespamo e-pastu. Normālas mājaslapas tā nedara. Galvenais ar kaut kādiem "you are missing out", "find out when was the last time your friend had sex" un tamlīdzīgi.
link2 comments|post comment

navigation
[ viewing | June 3rd, 2013 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]