koks - April 30th, 2013 [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

April 30th, 2013

[Apr. 30th, 2013|08:48 am]
Noskatījos septiņas Vikings sērijas un protams, ka esmu sajūsmā. Līdz kādiem diviem naktī skatījos. Šķita īstenībā nedaudz jocīgi, ka uzbrukuma ainā skanēja Wardruna, jo man idejiski viņi ar to nesaistās (viņu mūzika man šķiet pārāk medtitatīva un rituālistiska), bet piestāvēja jau nu ļoti labi. Šorīt visu laiku skan galvā tā dziesma, aizmirsu gan kā viņu sauca.
Un vai tiešām kristieši ir bijuši vēsturē tāādi muļķi? Šķiet nedaudz pārspīlēti, bet nu es jau neesmu nekāds vēstures zinātājs. Vispār filmā pastāvīgi ir klaja ņirgāšanās par Kristietību, kas ir visai smieklīgi pasniegta :D
linkpost comment

navigation
[ viewing | April 30th, 2013 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]