koks - March 14th, 2013 [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

March 14th, 2013

[Mar. 14th, 2013|09:14 am]
[music |Roy Orbison - In Dreams]

Android programmu updeiti kārtējo reizi bojā dzīvi. Jaunais, cik jau nu tur jaunais, youtube uzvedas kretīniski ar savu tieksmi video visu laiku ielādēt no jauna, pat vienkārši nospiežot repeat pogu. Kāpēc man visu laiku būtu jāmaksā par datu pārraidi??
linkpost comment

[Mar. 14th, 2013|02:21 pm]
[music |Dievs man šodien prasa vai tajā, ko viņš lasīja nebija kļūdu]

Šorīt ejot lejā pa kāpņutelpu ar acs kaktiņu ieraudzīju, ka no pretējās mājas uz mani skatās spoks dēmons citplanētietis. Kad kārtīgi paskatījos tā vairs tur nebija, tā vietā tur stāvēja un uz mani skatījās parasts cilvēks.
linkpost comment

navigation
[ viewing | March 14th, 2013 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]