koks - March 6th, 2013 [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

March 6th, 2013

[Mar. 6th, 2013|09:01 am]
Kaut ko es gribēju teikt.
Ak jā, šorīt secināju, ka no telefona spēlītēm ir vismaz viens cēls labums - no rītiem pēc modinātāja nozvanīšanas palīdz palikt nomodā. It īpaši tādām kā Subway Surfers (Neteikšu, ka varu ieteikt šo spēli), kur visu laiku ir kustība.
..un augšā celšanās risinājums neder, man patīk kādu laiku pūt pēc pamošanās.
linkpost comment

navigation
[ viewing | March 6th, 2013 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]