koks - February 13th, 2013 [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

February 13th, 2013

[Feb. 13th, 2013|02:27 pm]
Šodien gribas muldēt muļķības, kuras interesantas šķiet tikai pašam. Varbūt tā ir verbālā caurejošana. Bet ja tā riktīgāk ieskatās, tad var ieraudzīt, ka tam cilvēkam ir galvā atvērusies gudrības lāde un tagad tajā lec iekšā arī visas pārējās gudrības un nevienam nekas netiek. Arī pašam "es-eju-ar-gudrības-lādi-galvā-un-klūpu-pār-katru-pakāpienu-kuram-jau-pirms-450-pakāpieniem-pārkāpu-pāri-un-toreiz-nepaklupu-laikam-vajadzēja-paklupt-ne?-ahā-aizdomājos-par-daudz-bet-tas-neko-nemaina-yo-whitta-twitta-man" nekas netiek un viņš katru dienu drūmi sēž savā iemīļotajā "tajā-kas-mani-atkal-attura-no-sņajbja-dzeršanas-un-liek-neēst-tīrus-redīsus-pie-9-vakarskolas-bet-es-sajaucu-jo-te-jau-iet-runa-par-citu-vietu" tējnīcā un domā, ka nekad nekļūs ģeniāls un kādā brīdī viņa idejas apēdīs "Sātans-tas-kurš-ēd-tos-kam-gudrības-par-daudz-jo-tu-esi-tas-ko-tu-ēd-bet-es-sajaucu-runa-iet-par-ko-citu".
linkpost comment

navigation
[ viewing | February 13th, 2013 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]