koks - January 8th, 2013 [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

January 8th, 2013

[Jan. 8th, 2013|09:15 am]
[music |Laurel Halo - Thaw]

Laurel Halo šim rītam.
linkpost comment

[Jan. 8th, 2013|09:25 am]
Youtube ir riebīga. Nu kāpēc pusē gadījumu ir jāpārlādē video no jauna spiežot "repeat"?? Ēd naudu. Un arī reizēm, kad lēns nets, tad vispār ir galvassāpes atkārtot video. Un, cik saprotu, pat paši to atzīst par bugu, bet cik tad ilgi var risināt tādu problēmu, jau kāds gads varētu būt garām.

+ Youtube čakarēšanās uz Google Chrome (grīnskrīns, skaņas zudumi utt., testēts uz vairākiem datoriem, tā nav, ka tā ir tikai mana problēma) un tajā pašā laikā viss strādā ideāli, piemēram, uz Operas vai Firefox... Youtube taču pieder Google, bet Google browserim ar to ir problēmas. xD Kaut kāds fail.
link2 comments|post comment

navigation
[ viewing | January 8th, 2013 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]