koks - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Jan. 17th, 2017|05:53 pm

koks
Lielākā problēma ar inbox ir nepieņemamais spama apjoms, gmail man gadās tikai ļoti minimāli spama un tas pats iekrīt mēstulēs. + nebrīnītos, ka kādi citi tik pat nelieli e-pasta provaideri kā inbox klasificētu no inbox nākošās ziņas kā spamu, jo kurš gan ASV zin, kas ir inbox.lv.
link Read Comments

Reply:
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message: