11 September 2019 @ 02:49 am
 
kaapeec neviens speelees nespeej atbildeet par savu nacionalitaati un kapeec neviens negrib nosaukt savu algu dziivee ?
 
 
( Post a new comment )
[info]atkalnekadvairs on September 11th, 2019 - 08:42 pm
krievs, litrs dienā
(Reply) (Thread) (Link)
KokEzis[info]kokezis on September 13th, 2019 - 12:37 am
bezinformatiivi
(Reply) (Parent) (Link)