atkalnekadvairs [entries|archive|friends|userinfo]
atkalnekadvairs

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Mar. 17th, 2019|07:05 pm]
drausmīgs kauns būt sev
linkpost comment

[Mar. 17th, 2019|01:12 am]
Lieliski ir, tad, kad nav jābaidās no sevis, no gaisa, no sirdslēkmes. Lieliski ir tad, kad sāpīgi paskatīties uz mātes kapu, tukšu lapu un cauru maku. Lieliski ir, tad, kad vairs negribi būt, māki nebūt un vari atļauties sāpināt ne tikai sevi, bet arī citus.
linkpost comment

m [Mar. 14th, 2019|12:44 am]
Kāja nedzīst nu jau gadu. Nu vismaz tanī vietā. Citur būs jau vairāki gadi, bet citur var paciest. Nu tur arī var paciest, bet pastaigāt nevar. Sūdīgi Neko vairs nevar. Un negribas īsti arī. Būtu interesanti noskaidrot, cik liela tur nozīme mijiedarbībai. Gan jau diezgan liela. Ja nesāpētu kājas gan jau varbūt reizi mēnesī izietu no istabas un, kas zin, varbūt pat no mājas.
linkpost comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]