Neparedzēta reakcija - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
kjiimikjis

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Dec. 27th, 2017|12:58 am

kjiimikjis
21. gadsimts, dāmas un kungi, bet šī joprojām ir problēma.

Ko darīt? Viens risinājums būtu - attiecīgajiem "gaišreģiem" likt atbildēt par saviem pakalpojumiem, t.i., apmaksāt visu iesaistīto dienestu darbu, kuri pārbauda viņu "pareģojumus". Neesi pārliecināts, ka zini, kur pazudušais atrodas? Turi knābi ciet. Tik vienkārši.

Un tā visiem lāstu noņēmējiem, veiksmes piebūrējiem un tamlīdzīgiem mēsliem varētu likt finansiāli atbildēt par viņu muldēšanu. Ātri vien atbirtu visi krāpnieki, un paliktu tikai tie, kuriem patiešām liekas, ka viņiem piemīt tamlīdzīgas spējas. Un to gadījumā jau darbs būtu citiem dienestiem.
link Read Comments

Reply:
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message:

Notice! This user has turned on the option that logs IP addresses of anonymous posters.