Sep. 15th, 2011 @ 11:20 am .
Tags: ,

Ir vārdi, kurus ik pa brīdim pamanu, ka lieku iekšā visur, kur vien var, pārsvarā gan pamanu vēstulēs. Tagad tie ir 'attiecībā uz' un 't.i.', pirms kāda laika man visur bija 'visnotaļ'.
Par šo pukstu
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message:

Notice! This user has turned on the option that logs your IP address when posting.