May. 1st, 2011 @ 08:09 pm nieki
Skaņa: Tosca - Fuck Dub
Tags: , ,

Laikam līkas rociņas, ka 40tā gada LPSR Konstitūciju nesagūglēju, toties visas 3 psrs konstitūcijas gan. Sapratu, ka steidzami jāatjauno krievu valodas zināšanas. Jo, piemēram, teikumā 'Социалистическая собственность в СССР имеет либо форму государственной собственности (всенародное достояние)'pie tām pēdējām iekavām es arī pārtraucu šī garadarba iekļaušanu savā rakstudarbā.
Par šo pukstu
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message:

Notice! This user has turned on the option that logs your IP address when posting.