Jul. 6th, 2012 @ 11:48 am .
Tags:

Mēģinu saprast yogi tējas lapiņā norādīto gudrību 'Learn the art of being One'. Pārāk sarežģīti piektdienas dienai.
Par šo pukstu
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message:

Notice! This user has turned on the option that logs your IP address when posting.