Khe-he - [entries|archive|friends|userinfo]
khehe

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Links
[Links:| Divi_G Puksts ]

[Oct. 7th, 2011|07:53 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
LinkLeave a comment

Comments:
From:[info]divi_g
Date:October 7th, 2011 - 07:59 pm

Re: tiem kas tankā

(Link)
Tehniski: #
Praktiski: birka, pazīme, kuru ievieto tvītā (aiz #) kā norādi uz tēmu. Dažreiz ir daļa no paša tvīta, kā šoreiz.