Space'06 - Lai [entries|archive|friends|userinfo]
kconcrete

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Lai [Aug. 19th, 2011|08:45 am]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
vai kā, man šķiet, ka zem tankiem diezin vai kāpurķēdes met.
LinkSacīt