Space'06 - Jau [entries|archive|friends|userinfo]
kconcrete

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Jau [May. 10th, 2010|01:22 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
novembrī te rakstīju, ka jūtu ātru ekonomikas atveseļošanos. Vajadzēja gaidīt tikai 1 ceturksni. LV ir ārā no recesijas un fenomenālā kārtā eksports audzis par 20%. Pagaidām arī trends izskatās pozitīvs un ja tā turpināsies, tad šogad arī gada griezumā varam nepiedzīvot IKP kritumu. Svarīgi ir tas, ka katrs nākamais ceturksnis būs arvien labāks.
LinkSacīt