Šrēdingera kakts [entries|archive|friends|userinfo]
katzenjammer

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Sep. 22nd, 2018|11:54 am]
Antropoloģisks novērojums. Klasesbiedrs, Kaimiņa atbalstītājs, feisī šēro dievieti.elvē.
linkpost comment

[Jun. 10th, 2018|10:46 pm]
Kāds šobrīd kaut kur izdzīvo manu sapņu dzīvi.
linkpost comment

[Feb. 8th, 2018|06:28 pm]
Kas biju vakar, vairs neesmu šodien.
linkpost comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]