Šrēdingera kakts [entries|archive|friends|userinfo]
katzenjammer

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Nov. 5th, 2022|11:19 pm]
Nespēj vairs to Sīzifa akmeni, ko par dzīvi sauc.
linkpost comment

[Oct. 22nd, 2022|04:55 pm]
Lēmumu pieņemšana ir elle. Gribu kā ezītis upē.
link5 comments|post comment

[Feb. 16th, 2022|12:40 pm]
Nelabprātīgs eksperiments, cik ilgi varēs izvilkt ar piecām stundām miega diennaktī. Do not recommend.
link1 comment|post comment

[Nov. 26th, 2021|09:16 pm]
Melatonīna sapņi. Nez, kas tam pamatā, ka tie ir tik krāšņi. Zilas debesis un milzu koks, kam lapu vietā dzejnieku narcises.
linkpost comment

[Oct. 17th, 2021|10:42 pm]
Atrast dzen, kad šķita, ka tas vairs nav iespējams.
Tur, laukos un vasaras viducī. Nedēļas, kad ienākas raža un katrs zina savu gadu desmitiem ierasto darbu. Baltmaize ar tomātu, rupjmaize ar speķi.
Tagad tā gribētos tur atgriezties.
linkpost comment

[Jun. 3rd, 2021|08:09 pm]
Sūdzos. Zvirbuļi čiepst pārāk skaļi. Vajag teleportēties laikā pāri trīs dedlainiem.
linkpost comment

[Apr. 12th, 2021|04:53 pm]
Kā man viņi visi apnikuši ar savām ideoloģijām gan no vienas, gan otras puses! Gribētos, lai vienīgā ideoloģija būtu common sense un dzīvību glābšana.
link7 comments|post comment

[Apr. 8th, 2021|10:08 pm]
Ja jau ir pašpiepildošie, tad kāpēc gan nevarētu būt pašnepiepildošie pareģojumi.
linkpost comment

[Apr. 8th, 2021|06:15 pm]
Laikam jau šī gada laikā ir nācies zaudēt cieņu pret vairāk cilvēkiem, nekā pirms tam visā mūžā.
linkpost comment

[Nov. 27th, 2020|07:06 pm]
Stresa galvassāpes pazuda pēc Amaretto. Laikam sajuta ciankālija smaržu.
link1 comment|post comment

[Nov. 18th, 2020|12:37 am]
Savāda pasaule savādos laikos. Bija pelēka un nīgra diena, bet pašā vakarā izdevās iepriecināt pavisam svešu cilvēku otrā pasaules malā.
linkpost comment

[Oct. 24th, 2020|10:49 am]
Sociopāts sauc citus par sociopātiem. Nice!
link1 comment|post comment

[Aug. 25th, 2020|11:41 pm]
Ah ah ah. Nāk pusnakts, uz degošajiem pastiem atbildēts, beidzot varētu arī pastrādāt.
Kortizols pieprasa sāli.
linkpost comment

[May. 9th, 2020|09:10 pm]
Piezīme sev. Beidzot kārtīgi izlasīt Nāsimu Tālebu. Viņa apzīmējums "gerontocidal sociopaths" - tas ir tik ļoti kā kulaks uz acs, tik ļoti naglai uz galvas, tik ļoti trāpīts desmitniekā. Tik ļoti - par zināmiem viedokļiem šeit un citos tīklos.
link1 comment|post comment

[Aug. 13th, 2019|03:09 pm]
Aizparīt būtu tava dzimšanas diena, aizparīt būtu tā diena, kas visu bērnību iezīmēja neizbēgamās vasaras beigas. Kad asteres un rasa jau dzeļ un mājās var iet zem tumšajām indigo debesīm. Izdzēsu tavu numuru un aptvēru, ka nekad vairs nedzirdēšu tavu aizrautīgo "vaaaai, mīlulīt!". Lai gan mūsu dzīves jau sen bija nošķīrušās, man tevis pietrūks. Bērnība nu ir pavisam prom.
linkpost comment

[Sep. 22nd, 2018|11:54 am]
Antropoloģisks novērojums. Klasesbiedrs, Kaimiņa atbalstītājs, feisī šēro dievieti.elvē.
linkpost comment

[Jun. 10th, 2018|10:46 pm]
Kāds šobrīd kaut kur izdzīvo manu sapņu dzīvi.
linkpost comment

[Feb. 8th, 2018|06:28 pm]
Kas biju vakar, vairs neesmu šodien.
linkpost comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]