Pussprāguša galda hokejista piezīmes - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
kaszczejs

[ website | Pamatblogs krieviski ]
[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Links
[Links:| GH skola = Politikas dumbrājos = ЖЖ - Ciba krieviski = Pasts Erudītu Līga ]

Nov. 18th, 2012|09:13 pm

kaszczejs
Konkrēti. Kur ir kādi cilvēki bez pases, kas sadzīti noteiktās teritorijās, kuras nevar atstāt - un kur ir tādas teritorijas? Palestīniešiem savas pases ir. (http://en.wikipedia.org/wiki/Palestinian_Authority_passport) Pases pie viņiem esošajiem palestīniešiem atsakās izsniegt daudzas arābu valstis, bet tā nu nav Izraēlas problēma... Vienīgos tādus es zinu Rietumu žurnālistus, kurus sagūstījuši šobrīd Gazas teroristi (atgādināšu, ka Gazā pašlaik pie stūres ir organizācija, kas pasaulē bija atzīta par teroristisku). Palestīniešu teritorijas ir legāli atstājamas - krietni vieglāk kā PSRS teritorija savulaik.
Okupantu zaldāti - sieviešu apčamdītāji uz robežas paši nereti ir meičas. Un viņas zina, ka vecenes parasti nemetas viņām virsū ar nažiem, bet no jaunajām un dullajām var visu sagaidīt. Starp citu, palestīnieši ne tik sen apvainoja izraēļu zaldātus rasismā par to, ka viņi... neizvaro palestīniešu sievietes. Tātad neuzskata par cilvēkiem. Tāds lūk pazemojums.
Pazemojuma un terora gaisotne ir visnotaļ dabiska rajonā, kuru pārvalda teroristi un bandīti, bet kāds tam sakars ar Izraēlu? Palestīniešiem neviens netraucē dzīvot kā cilvēkiem viņu kontrolētajās zonās - bet viņiem ļoti gribas tikt ebreju zonā. Un ne jau nu dzīvot kā miermīlīgiem cilvēkiem. Kā atgādināja šogad viņu muftijs, t.i. augstākā reliģiskā autoritāte, mītiņā vienas teroristu grupas dibināšanas gadadienā, - "katra musulmaņa uzdevums joprojām ir attīrīt zemi no ebrejiem, jo tā ir lielā musulmaņu misija. Jo Korānā teikts, ka mirušie necelsies augšām, kamēr būs dzīvs kaut viens ebrejs - tāpēc ejiet un nogaliniet tos." Pie arābiem tāda izrunāšanās ir norma, gan mītiņos, gan televīzijā - šitais jau vēl pat nav radikālis. Nu un kā žīdiem darīties, kad viņa uzkurinātie plānprātiņi dodas uz Izraēlu - laist cauri visus bez robežkontroles?
ANO nenoteica Palestīnas un Izraēlas robežas. ANO noteica Izraēlas un arābu valsts robežas, turklāt arābu valsts teritoriju drīz vien okupēja Jordānija un Ēģipte. Vairākos karos Izraēla pamazām izsvieda okupantus ārā un tikai tad zem Izraēlas protektorāta parādījās palestīnieši kā jauna tauta :) Ķilda par robežām ir, jo ANO arī pati vēlāk atzina pašas noteiktas robežas par nejēdzīgām un tas ir viens no galvenajiem jautājumiem. Nelaime tikai, ka palestīnieši neatzist nekādas robežas, izņemot pagaidu - viņi oficiāli pieprasa Izraēlas likvidāciju un ebreju izdzīšanu uz Eiropu.
Neredzu barbarisma. Incidenti ir, jā - un ir arī birokrātiski idiotismi, kad rodas juceklis dēļ kādreiz nepareizi uzbūvētās robežsienas (viņu ekonomijas pēc stutēja pa daudzmaz taisnu līniju, kas kalnainā apvidū nav pareizi). Taču pati šī siena parāda, ka žīdi ar lielāko prieku atstātu palestīniešus savā vaļā un neko par viņiem un viņu teroriju ne redzētu, ne dzirdētu. Palestīnieši tā nav uz mieru,- kas tad viņus baros? Ne jau pašiem pie sevis normālu valsti būvēt...
link Read Comments

Reply:
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message:

Notice! This user has turned on the option that logs your IP address when posting.