November 7th, 2018 (05:21 pm)

es gribētu noņemt facebook "people you may know" josliņu, paldies, nē, man nevajag katru dienu redzēt visas savas konkurējošās čiepas