August 9th, 2018 (02:25 pm)

slikti skumji bailīgi
gribas cilvēkos, bet nezinu, ko tiem teikt.