pats [entries|archive|friends|userinfo]
.

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Links
[Links:| ]

ček dis aut [30. Nov 2015|10:51]
[Tags|]

stravinsky, meikšānsky, ostrovsky, dzudzilo x 2

https://www.youtube.com/watch?v=_3m_gVNasF8&feature=youtu.be
Link8 ķēpājumi|ieķēpāt...

[13. Sep 2012|23:23]
[Tags|, ]

mani nevar redzēt, jo esmu ledusskapī, true story bro.
Link17 ķēpājumi|ieķēpāt...

navigation
[ viewing | most recent entries ]