Mazāk [entries|archive|friends|userinfo]
Cits cilvēks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Jul. 16th, 2019|03:49 pm]
Kad skatos vecās filmas, es vienmēr aizmirstu, ka liela daļa no tā droši vien ir jāinterpretē kaut kā bībeliski.
linkdun dun

[Jul. 10th, 2019|09:44 pm]
Es izdomāju visādus cēloņus un piemērus savai gaumes un uzkatu maiņai, un tikai tagad sapratu, ka pie vainas taču ir šobrīd notiekošā paaudžu maiņa.
link3 dun dun|dun dun

[May. 22nd, 2019|03:11 pm]
Pēc darba kopīgi aizgājām iedzert. Pie mums strādā gandrīz tikai sievietes vai geji, tāpēc Džordžo, kurš tāds nav, kad garām gāja meitene ar, piem., izteiksmīgu dibenu, purināja mani aiz pleca un teica: vismaz kāds te saprot, vismaz kāds te saprot [ko es jūtu]. Bet es taču nesaprotu, jo man ir draudzene, es neko nejūtu.
link7 dun dun|dun dun

[May. 16th, 2019|11:08 am]
No rīta mani pārņēma kārtējā trauksmes lēkme, tomēr šoreiz es izlēmu rīkoties citādi un tai nepadoties -- es sakodu zobus (es nesakodu zobus) un viekārši turpināju darīt, kas jādara (meli).
link2 dun dun|dun dun

[May. 14th, 2019|09:17 pm]
Valentīna man pastāstīja, ka arvien biežāk un lielākos apjomos pievēršoties saviem retrītiem. Retrīti sastāv no tā, ka vakaros pīpē zāli, dzer alkoholu un klausās mūziku, līdz kamēr aizmieg. - Jā, tas darbojas, jā, no rīa es pamostos pilnībā atpūtusies un enerģijas pilna, nekādu negatīvu blakusefektu, viņa saka to tādā tonī, it kā man būtu iebildumi un it kā es taisītos apstrīdēt. Bet kādi tad man varētu būt iebildumi? Nav man nekādu iebildumu, esiet laimīgi.
link3 dun dun|dun dun

[May. 6th, 2019|08:30 pm]
Vai no dzīvokļa var (legāli) izlikt, ja regulāri nospoilo seriālus. Un vēl par to ierēc.
link5 dun dun|dun dun

[Mar. 29th, 2019|01:38 am]
Vai (Tev) pirms desmit gadiem dzīve bija labāka vai sliktāka?
link18 dun dun|dun dun

Viss [Mar. 28th, 2019|12:36 am]
Viss, ko es vēlos, ir atgriezeniskā saite.
link7 dun dun|dun dun

[Mar. 21st, 2019|12:05 am]
Man riebjas platmales (un iekštelpu šallītes). Man patīk gadalaiku maiņas.
link2 dun dun|dun dun

[Dec. 7th, 2017|10:19 pm]
Vai internetā ir kāda vieta, kur var klausīties mūziku, uz kuru neattiecas autortiesības?
link5 dun dun|dun dun

navigation
[ viewing | most recent entries ]