iokaste - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
iokaste

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

vertikālā hiearhija Jul. 10th, 2021|10:45 pm

iokaste
Kādreiz cilvēki protestē - kas par marazmu, ko ierēdņi domā, kur valdība skatās, kāpēc tiek pieļautas tik acīmredzamas un rupjas kļūdas, nejēdzības ect.
Esmu strādājis divās ministrijās un novērojis vienkāršu sistēmu - eksistē glumi priekšnieki un nekompetenti padotie. Priekšnieki grib sēdēt savos krēslos un mazu konkurenci. Tāpēc atbildīgos posteņos saliek nepiemērotus un nezinošus cilvēkus. Piemēram ģeogrāfijas skolotāju par dizaina ekspertu. Vai vēsturnieku par arhitektūras daļas vadītāju. Un priekšnieka krēslu vairs neviens neapdraud, iestādē nav vērā ņemamu profesionāļu. Vienīgais uzdevums ir apgūt budžetu un nerēgoties. Bet, ja nav rezultāta, tad sūdzas par naudas, kadru trūkumu vai noveļ vainu uz citām iestādēm.
link Read Comments

Reply:
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message: