iokaste - Attīstība [entries|archive|friends|userinfo]
iokaste

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Attīstība [Feb. 11th, 2019|02:22 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
[Tags|]
[mjūzik |Calm Mind: Namaste Music]

Attīstās tīstoklis, atraisās bize.

Attīstīties (atritināties) tu nevari vairāk par reiz satīstīto potenciālu. Attīstība īstenībā ir diezgan īss un neatgriezenisks akts. Un ne no nulles, bet no kādiem 60% līdz 95%. Jo attīstības beigās tevī ir satīstījuma pēdas, kā atritinātai lapai viegls izliekums.
Saka jau, ka sižets attīstās, bet tā gluži nav. Sižets noris un dažubrīd norise attīstās, bet tā var arī reducēties. Piemēram, izrāde sākas ar lielu bļaušanu un jandāliņu, bet paliek arvien rāmāka, izdziest darbība, beigās vecis sēž pie galda un ēd zupu. Čuš... sižets satīstās.
linktekstils