ilvesa - [entries|archive|friends|userinfo]
ilvesa

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Feb. 14th, 2020|08:34 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
secināju, ka man vairs nav tik interesanti klausīties stāstos par kori, peripetijām tajā un visu pārējo. nav sajūtu. te nu tas ir. tas no kā es tik ļoti baidījos, negribēju un vispār mēģināju par katru cenu izvairīties.

tukšums, vienaldzība un neinteresētība. esiet sveicināti. atkal jau.
linkpost comment