ilvesa - [entries|archive|friends|userinfo]
ilvesa

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Feb. 11th, 2020|02:30 am]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
par sajūtām runājot, šo pilnmēnesi uz sevi nejūtu, bet uz apkārtējiem gan redzu. nezinu, varbūt tieši tādēļ, ka mana personīgā reakcija izpaliek.

tāds savāds miers, gandrīz līdzsvars. zinu, ka tas ir trausls, jo iekšēji jau kaut kas sadreb, kad redzu pazīstama cilvēka tekstu. tomēr arvien vairāk un vairāk paliek vienalga. pieķēru sevi pie domas, ka.... nedomāju, pat nepiefiksēju būtībā faktu, ka nesazinamies. Nedomāju par to. Whatsapā pēkšņi ieraudzīju, ka norullējies dikti tālu, tātad nav saziņa bijusi labu laiku.

interesanti.
linkpost comment