Carpe · Diem

Entries · Archive · Friends · Profile

* * *
Šovakar ar smagu sirdi, pašizdzīvošanas nolūkosbraucu atpakaļ uz Diseldorfu,
grimstot asarās, reizēm ir sajūta, ka grimstu kopā ar Maestro.
* * *

Previous Entry · Add to Memories · Tell A Friend · Next Entry