Carpe · Diem

Entries · Archive · Friends · Profile

* * *
Mani stress uztrauc tikai viņas sakarā šobrīd (tātad, romantiskajā sakarā), un nedaudz profesionālajā,
jo tā sajūta, viņai man iekeroties elkonī, ir...
* * *

Previous Entry · Add to Memories · Tell A Friend · Next Entry