Carpe · Diem

Entries · Archive · Friends · Profile

* * *
Nav vienkārši tā, ka pasaki ko nesasmeļamu, viens pateikts teikums var izjaukt mēnešus labu rīcību un nodomu. Tie, kas teica, ka jādomā, pirms runā, reāli teica taisnību.
Un uzbūvēt kaut ko, kas sabrucis, kā?
* * *

Previous Entry · Add to Memories · Tell A Friend · Next Entry