Carpe · Diem

Entries · Archive · Friends · Profile

* * *
Diezgan neveiksmīga telefona saruna ar A, likās, divu nedēļu pauze būs nākusi labumā,
pat karaliski apstākļi nenāk labumā, ja tu gribi vienu, bet dari pavisam citu. Kārtējā zem-potenciāla rīcība, par kuru beat up yourself and yourself only.
* * *

Previous Entry · Add to Memories · Tell A Friend · Next Entry