Carpe · Diem

Entries · Archive · Friends · Profile

* * *
Liels, liels paldies augstskolai par koronas stipendiju. Šajos mirkļos atceros dubultā, kāpēc negribēju dzīvot Latvijā.
* * *

Previous Entry · Add to Memories · Tell A Friend · Next Entry